Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


 • Skolas mājas lapas sadaļā Par mums / Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.

 


Septembris

Oktobris

No 21. oktobra līdz 25. oktobrim skolēnu rudens brīvdienas

31.10.2019. - skolas latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klašu skolēniem

19.10.2019. - 3. atklātā matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem 40. vidusskolā

17.10.2019. - PROJEKTU DIENA - tēma - KARJERA

13.10. - 15.10.2019. - "Erasmus+" projekts Roterdamā (pārstāv projekta dalībnieki)

11.10.2019. - 4. klašu skolēniem Matemātikas olimpiāde "Tik vai...Cik?"

07.10. - 11.10.2019. - LABO DARBU NEDĒĻA

04.10.2019. - Skolotāju dienai veltīts pasākums

02.10.2019. - Tikumu aktualizēšanas pasākums 2. - 4.klasēm.

01.10.2019. - Tikumu aktualizēšanas pasākums 5. - 8.klasēm.

Septembris

27.09.2019. - Iesvētības 1. klašu skolēniem.

25.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 8. - 9. klase (zēni), plkst.13.00

20.09.2019. - OLIMPISKĀ DIENA

08.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 6. - 7. klase (zēni), plkst.13.00

11.09.2019. - Latgales priekšp. skolu sacensības futbolā. 4. - 5. klase (zēni), plkst.13.00

02.09.2019. - ZINĪBU DIENA

Augusts

29.08.2019. - 2019./2020. m.g. 1. klašu skolēnu vecāku klases sapulce plkst. 18.00:

 • 1.a klase 130.kab.
 • 1.b klase 224.kab.
 • 1.c klase 326.kab.
 • 1.d klase 319.kab.
Maijs

cerini

31.05.2019. - Absolventu basketbola turnīrs plkst. 17.00.

31.05.2019. - LIECĪBU IZSNIEGŠANA.

30.05.2019. - Talantu konkurss.                                                                                      

30.05.2019. - Sporta diena sākumskolas skolēniem.

29.05.2019. - EKSĀMENS svešvalodā 9. klasei.

22.05.2019. - 2019./2020. m.g. 1. klašu skolēnu vecāku sapulce skolas aktu zālē plkst. 18.00.

22.05.2019. - EKSĀMENS latviešu valodā 9. klasei.

20.05.2019. - Skolas padomes sanāksme plkst. 18.00.

17.05.2019. - PĒDĒJAIS ZVANS 9. KLASEI.

16.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.d klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

15.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.c klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

14.05.2019. - Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts koncerts skolas aktu zālē plkst. 15.00.

09.05. - 10.05.2019. - \"Erasmus+\" projekta \"Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai\" dalībnieku uzņemšana no Oslo un Roterdamas.

09.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.b klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

08.05.2019. - Olimpiskās stafetes 6. - 9. klasei.

08.05.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros 1.a klase apmeklē Salaspils Botāniskā dārza radošās nodarbības.

03.05.2019. -plkst. 13.15 - \"Baltā galdauta svētki\".

Aprīlis - Spodrības mēnesis

26.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" leļļu izrādes \"Sapņu kuģis\" apmeklējums (2. klašu skolēni).

25.04.2019. - Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. - 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences II posms (sk.S.Spalva).

25.04.2019. - ESF projekta \"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai\" ietvaros 7. - 9. klases skolēniem programma \"Optikas eksperimenti\" 3.daļa.

24.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  tikšanās ar režisoru A. Ekštetu \"Kā uzņemt savu filmu?\" (9. klašu skolēni).

18.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  LNVM \" Gatavošanās eksāmenam\" apmeklējums (9. klašu skolēni).

17.04.2019. - Latgales priekšpilsētas sacensības florbolā 4. - 5. klases zēni.

17.04.2019. - VECĀKU DIENA no plkst.17.30 - 19.30

 • plkst.17.00 - skolas teātra \"Austras koks\" izrāde vecākiem \"Maināmies!\";
 • no plkst.17.30 - 19.30 - tikšanās ar skolotājiem.

17.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  \"Stikla mākslas\" radošās nodarbības apmeklējums (6. klašu skolēni).

16.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros  \"Stikla mākslas\" radošās nodarbības apmeklējums (7. klašu skolēni).

15.04.2019. - Latgales priekšpilsētas 1. - 4. klašu koru skate \"Rīgas gailis 2019\".

12.04.2019. - skolas teātra \"Austras koks\" pasākums \"Lieldienas gaidot!\" (sākumskola).

11.04.2019. - ESF projekta \"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai\" ietvaros 7. - 9. klases skolēniem programma \"Optikas eksperimenti\" 2.daļa.

11.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros SIA \"Namdara darbnīca\" apmeklējums (2. klašu skolēni).

10.04.2019. - skolas latviešu valodas olimpiāde 1. - 4. klasei

10.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros bērnu zinātniskā centra \"Tehnoannas pagrabi\" apmeklējums (5.c un 5.d klase).

09.04.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros bērnu zinātniskā centra \"Tehnoannas pagrabi\" apmeklējums (5.a un 5.b klase);

                   -  iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros \"Kino muzeja\" apmeklējums (8. klašu skolēni).

03.04.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

01., 02., 03.04.2019. - PROJEKTU DIENAS

  Marts

  No 11.03. - 15.03.2019. SKOLĒNU PAVASARA BRĪVLAIKS

  27.03.2019. 2019./2020.m.g. 1.klašu vecākiem - saruna/lekcija \"Skolēna lasītprasme un mācību sasniegumi\" no plkst. 17.00 - 18.00 skolas aktu zālē (sk. A.Krieķis)

  27.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  26, 27.03.2019. - iniciatīvas \"Latvijas skolas soma\" ietvaros \"Laimas šokolādes muzeja\" apmeklējums (3.klašu skolēni).

  21.03.2019. - Projekta \"Sporto visa klase\" pasākums Ķekavas vidusskolā (3.b klase), sk.I.Zāģere, I.Šņepste

  21.03.2019. - Starptautiskais matemātikas konkurss \"Ķengurs\" 2. - 9. klases.

  20.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  13.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  07.03.2019. - lasīšanas pēcpusdiena skolas bibliotēkā 3.b un 3.c klasei.

  07.03.2019.- Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6.klasei.

  06.03.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  05.03.2019. - lasīšanas pēcpusdiena skolas bibliotēkā 3.a klasei.

  Februāris

  Kultūras metodiskās komisijas mēnesis

  04.02 - 08.02.2019. - papildus brīvlaiks 1. klašu skolēniem

  28.02.2019. - Instrumentālmūzikas izpildītāju konkurss \"Lai skan!\"

  27.02.2019. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00.

  27.02.2019.- Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3.klasei.

  26.02.2019.- Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6.klasei.

  26.02.2019. - VECĀKU DIENA no plkst. 17.30 - 19.30

  • no plkst. 17.30 - 18.15 - Rīgas pašvaldības policijas lekcija par aktualitātēm. 
  • no plkst. 17.30 - 18.15 - saruna/lekcija \"Skolēna lasītprasme un mācību sasniegumi\".
  • no plkst. 18.15 - 19.30 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

  21.02.2019. Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 3.klasei.

  20.02.2019. - Latgales priekšpilsētas sacensības FLORBOLĀ 6. - 7.klašu zēniem.

  20.02.2019. Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 6.klasei.

  19.02.2019. - Vizuālās mākslas olimpiāde.

  13.02.2019. - Sacensības \"Tautas bumbā\" 4. - 5.klašu meitenēm.

  13.02.2019. - Valentīndienas diskoballe.

  08.02.2019. - Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5. - 9.klašu skolēniem.

  06.02.2019. - Vācu valodas pēcpusdiena 5.klasei.

  06.02.2019. - Sacensības \"Tautas bumbā\" 4. - 5.klašu zēniem.

  05.02.2019. - Ķīmijas olimpiāde 2.posms.

  05.02.2019. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasei (latviešu valoda MUTVĀRDU DAĻA).

  04.02.2019. - Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) 9.klašu skolēniem.

  01.02.2019. - pasākums 1.klašu skolēniem - 100 dienas skolā.

  Janvāris

  Valodu MK metodiskais mēnesis

  28.01.2019.- \"Spelling bee\" - 4.klases skolēniem (sk. K.Siveca, I.Akopjana)

  24.01.2019.- 6. - 9.klašu skolēnu krievu valodas olimpiāde (sk. I.Tarasova. V.Granta)

  18.01.2019.- Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums (Radošā grupa)

  18.01.2019. - Fizikas olimpiāde 8. - 9. klasēm

  11.01.2019. - Vēstures olimpiāde 8. - 9. klasēm