Interešu izglītība

Skolas izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek ārpusstundu laikā. Dažāda vecuma izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas interešu izglītības programmas:

 • Zēnu basketbols 

 • 1.- 4.klašu koris

 • Zēnu koris

 • Zēnu ansamblis

 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs

 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs

 • 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs

 • Floristika 5.-7.klasēm

 • Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm

 • Keramika 1. – 7.klasēm

 • Netradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm

 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm

 • Mājas lapas veidošana

 • Meiteņu koris "Volante" 5. - 9. klase

 • Florbols