Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./19.m.g

Prezentācija

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

  • 16.01.2019. - 14.05 (312. kab.)
  • 04.12.2018. - 14.50 (312. kab.)
  • 14.11.2018. - 7.stundā (312. kab.)
  • 03.10.2018. - 7.stundā (312. kab.)
  • 05.09.2018. - plkst. 14.45 (312. kab.)

 

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

pasparvalde

 

 

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Arita Līpenīte

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Neila Rotkāja

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente – Vivita Budze

e-pasts – rppsp@inbox.lv

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes Komiteju sastāvs