Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./19.m.g

Prezentācija

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

 • 08.05.2019. - 14.05 (312. kab.)
 • 24.04.2019. - 14.45 (312. kab.)
 • 06.03.2019. - 14.05 (312. kab.)
 • 07.02.2019. - 14.05 (312. kab.)
 • 30.01.2019. - 7. stundā (312. kab.)
 • 16.01.2019. - 14.05 (312. kab.)
 • 06.12.2018. - 7. stundā (312. kab.)
 • 31.10.2018. - 14.50 (312. kab.)
 • 03.10.2018. - 7. stundā (312. kab.)
 • 18.09.2018. - 7. stundā (312. kab.)
 • 05.09.2018. - plkst. 14.45 (312. kab.)

 

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Pasparvalde

 

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Signejana Rubīna

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Lelde Miksone

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente – Vivita Budze

e-pasts – rppsp@inbox.lv

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes Komiteju sastāvs