Sūdzības, priekšlikumi un sludinājumi

Sūdzību, priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Sludinājums

  • Sludinājums par nomas tiesību piedāvājumu uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, J.Grestes 14, LV-1021 (iznomājamā platība 9,8 m²), būves kadastra apzīmējums 01001211289044, nosacītā aptaujas sākumcena – 337.12 EUR. Telpu lietošanas mērķis –publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas vajadzībām, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai un tīklu iekārtu darbības nodrošināšanai.

         Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 23.11.2018. Papildus informācija – tālrunis 67246868

         Sludinājums aktuāls līdz 23.11.2018. plkst.9.00.