Atbalsta biedrība

Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrība "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU"  (Lursoft izmaiņas)

Jaunie statūti

 


 

PAR ATKLĀTU SADARBĪBU 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrība "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU" ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā.

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrībai "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU", ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Galvenie Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrības "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU"mērķi ir:

 • uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
 • skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbības veicināšana;
 • palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību;

 

Biedrības prioritātes ir atbalsts:

 • labdarībai;
 • pilsoniskās sabiedrības attīstībai;
 • radošu projektu realizēšanai;

 

Biedrības darbības jomas:

 • izglītība un zinātne;
 • māksla;
 • kultūra;
 • sports;
 • darbs ar jaunatni;
 • starptautiskās attiecības.

 


 

Ziedojumi

Lai atbalstītu Rīgas Pļavnieku pamatskolu :

 • ziedotāji atbalsta biedrībai var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī dažādas materiālas vērtības;
 • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas;
 • ziedotāji var būt Latvijas Republikas rezidenti un Latvijas Republikas nerezidenti;

Ziedojumu veidi

1. Skaidras naudas ziedojumi

Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu atbalsta biedrības norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta biedrības darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”  

2. Bezskaidras naudas ziedojumi
Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta atbalsta biedrības norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta biedrības darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”.

3. Materiālu vērtību ziedošana
Atbalsta biedrībai ir iespējams ziedot jebkādas materiālas vērtības. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu.  

 


 

Rekvizīti

Nosaukums: Par atklātu sadarbību
Reģistrācijas numurs: LV 40008194823

Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 5, Rīga, LV-1006
Tālr.: 25804554 (Ģirts Ulmanis)
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts ziedojumiem: LV42HABA0551039093171