Kori un ansambļi

2016./2017.m.g.

 • I PAKĀPE Rīgas Pļavnieku pamatskolas Zēnu korim - Rīgas Zēnu koru konkursā - skatē (diriģ. L.Šņore, diriģ. I. Kunga - Švītiņa); (video)
 • II PAKĀPE - Rīgas Pļavnieku pamatskolas 5. - 9. klašu korim "Volante" - Rīgas 5. - 9. klašu un vidusskolas meiteņu koru konkursā - skatē (diriģ. I. Kunga - Švītiņa)

 


2015./2016.m.g.

 • I PAKĀPE  Rīgas Pļavnieku pamatskolas 2. - 4.klašu korim - Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2.-4.klašu koru skatē Latgales priekšpilsētā (sk.R.Brūvere, L.Šņore)

2014./2015.m.g.

 • II PAKĀPE -  Rīgas Pļavnieku pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu korim - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības iestāžu 5. - 9. klašu un vidusskolas meiteņu koru konkursa I kārtā (sk.Ē.Kravalis).
 • II PAKĀPE - Rīgas Pļavnieku pamatskolas zēnu korim - XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības iestāžu zēnu koru konkursa I kārtā (sk.Ē.Kravalis).

2013./2014.m.g.

 • I PAKĀPE - Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 5. - 9. klašu un vidusskolas meiteņu koru konkursa pirmajā kārtā (sk.Ē.Kravalis).
 • II PAKĀPE - Zēnu korim - Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. - 4. klašu un zēnu koru konkursā (sk.Ē.Kravalis).
 • II PAKĀPE - 2. klašu korim - Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. - 4. klašu un zēnu koru konkursā (sk.L.Šņore).
 • II PAKĀPE - 3. - 4. klašu korim - Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu 2. - 4. klašu un zēnu koru konkursā (sk.Ē.Kravalis).

2012./2013.m.g.

 • I Pakāpe - Rīgas Pļavnieku pamatskolas Zēnu korim. IX Latvijas zēnu kora salidojuma konkursa I kārtā (sk. Ē.Kravalis).

2011./2012.m.g.

 • II PAKĀPE - zēnu vokālā ansambļa 1. - 4. klašu grupai - Rīgas vokālās mūzikas konkursā "Balsis" 1.kārtā Latgales priekšpilsētā (sk.L.Šņore).
 • II PAKĀPE - 5. - 9. klašu korim - Rīgas bērnu un jauniešu Dziedāšanas svētku "Mēs pilsētai ceRīgai" konkursā Latgales priekšpilsētā (sk.Ē.Kravalis).