Mammadaba

              

Mājas darbs Meža ABC


Pavasaris Pļavniekos

Astoto, devīto klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras dienā pateicoties Mammadaba projektam. Skolēniem tika dota iespēja  iepazīties ar mācību iespējām meža nozarē. Uz skolu tika aicināti Latvijas Kokrūpniecības federācijas speciālisti. Skolēni iepazinās ar meža nozari. Skolēni ar lielu izziņas interesi piedalījās pasākumā un pēc tam tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par redzēto un dzirdēto.

Rīgas Pļavnieku pamatskolas sākumskolas skolēni piedalījās „Namdara darbnīcas” vadītajās nodarbībās. Nodarbības tika organizētas 2 daļās, ievērojot noteiktu kārtību un drošību. Skolēni  uzzināja, cik atšķirīgi izskatās, skan, smaržo un kalpo dažādu sugu koki. Lieliska iespēja izziņas procesā iesaistīt visas maņas! Tāpat skolēniem ļoti patika praktiskā darbošanās ar tradicionālajiem kokapstrādes instrumentiem, gūstot ieskatu vēsturē. Katrs skolēns pielika roku koka zāģēšanā ar divroci - zāģi, mizoja baļķi ar slīmestu, iegūstot par atmiņu skaistu skaidu. Iemācījās dzīt tapu, salikt guļbūvi un kopīgiem spēkiem tika pagatavoti putnu būri. Skolēni mācījās grebt sili, kura pēc tam izdaiļos skolas namdurvis, pārtopot par puķu podu. Namdaris piedāvāja  izmēģināt senās spēles, tomēr bērniem vairāk interesēja darbs. Aktīvā  izziņas darbībā skolēni saprata, ka koks - tā ir vērtība. Ceram, ka esam veicinājuši bērniem saudzīgas attieksmes veidošanos pret dabas vidi.

    

Rīgas Pļavnieku pamatskolas sportiskākie, aktīvākie un godalgotākie skolēni olimpiādēs, piedalījās Putnu vērošanas ekskursijā Engurē. Putnu vērošanas dienā 22.04. uzzinājām par Latvijas vismazāko putniņu - zeltgalvīti, kurš ir tikai 5g smags.
Pastaiga svaigā gaisā pa Ķemeru dabas taku un ieklausīšanās putnu skaņās bija aizraujoša, tāpat arī teleskopā redzētie putni no Kaņiera putnu vērošanas torņa. Engures ostas teritorijā paslēpušies visādi neredzēti putni, kuri tik veikli maskējas, ka ar neapbruņotu aci nemaz nav saskatāmi. Arī laika apstākļi bija visai patīkami.

 

  

                              Paldies Latvijas Valsts mežiem un Mammaidabai.            


Ziema Pļavniekos

1. Rīgas Pļavnieku pamatskolā mēs rūpējamies par dabu. Skolēni aktīvi piedalās makulatūras un bateriju vākšanas konkursā.

2. Februāris Rīgas Pļavnieku pamatskolā noritēja olimpiāžu gaisotnē. Sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās arī dabaszinību olimpiādē un parādīja, ka izprot kopsakarības dabā, uzrādot labus rezultātus.

3. Februārī projektu nedēļas laikā Rīgas Pļavnieku pamatskolas 6.c klase izgatavoja koka meistarstiķi- saules pulksteni.

Vecāki aktīvi iesaistījās materiālu sagatavošanā.

Skolēni, cītīgi strādājot, izgreba romiešu ciparus ciparnīcai, ar krāsu iekrāsoja tos, pagatavoja laikrādi un ar smišpapīru likvidēja negludumus.

4. Rīgas Pļavnieku pamatskolas 2. b klase projektu nedēļā pētīja dažādu koku lapas, zarus, sēklas un saknes. Mūsu skolai tuvojas 30. gadu jubileja un mēs vēlējāmies sveikt skolu un pagatavot tai skaistu dāvanu. Izmantojot visus pieejamos dabas materiālus, tika pagatavots uzskates materiāls dabaszinību stundām. Skolēni turpmāk varēs aplūkot, aptaustīt dažādas dabas materiālus.

Lūk, mūsu veikums!

Uz tikšanos mežā!

Ar cieņu, Rīgas Pļavnieku pamatskola.

 


Rudenī Rīgas Pļavnieku pamatskolas sākumskolas skolēni lūkojās uz dabu tēlaini, krāsaini… Ar dzejnieku un rakstnieku palīdzību atklāja sev dabas krāšņuma un pārsteigumu pilno pasauli mācoties dzejoļus un stāstus par dabu un mežu, gatavojot deklamēt autoru darbus par dabas krāšņumu skatuves runas konkursam “Rīgas zvirbulis”.

Karjeras nedēļas ietvaros, Rīgas Pļavnieku pamatskolā tika organizēta Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 4.klašu skolēniem profesiju pēcpusdiena “Profesiju sīrups”. Konkursa ietvaros skolēniem bija jāsagatavo priekšnesums par kādu no izlozētajām profesijām. Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolēni prezentēja mežsarga profesijas ikdienas pienākumus. Karjeras pēcpusdienas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, tajā skaitā arī ar mežsarga un mežziņa profesijām. Skolēni mērīja koka garumu, ar simulatora palīdzību veica meža darbus un citas aktivitātes.

Atvērto durvju dienā mūs priecēja “Mammadaba” piedāvātās rotaļas un attīstošās spēles mūsu nākamajiem pirmklasniekiem. Gan nākamajiem pirmklasniekiem, gan viņu vecākiem tas likās aizraujoši un interesanti.

Pieminot Lāčplēša dienu, skolas pagalmā skolēniem un viņu ģimenēm bija iespēja iedegt svecīti Latvijas kontūrā un pabūt kopā pieminot Lāčplēša dienas notikumus. Sakām lielu paldies Latvijas Valsts mežiem par silto tēju, kas mūs sildīja.

2015./2016. mācību gads Rīgas Pļavnieku pamatskolā

Esam čakli pastrādājuši pagājušajā mācību gadā. Mūsu skolā pirmo gadu tika īstenota jaunā mācību programma - Vispārējās pamatizglītības (1. – 9. klase) matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziens. Pagājušajā mācību gadā vēlējāmies būt tuvāki dabai. Čakli vācām makulatūru un baterijas, stādījām, sakopām mežu, devāmies āra nodarbībās mežā, uzstādījām putnu būrīšus, mūs apciemoja Cūkmens, spēlējām spēli “Mežotājs” un veicām citus uzdevumus.

Esam ļoti gandarīti, šajā mācību gadā kļūsim par Mammas dabas vēstniecības skolu (foto). Kļūsim par vēl “zaļāku” skolu. Vairāk laika pavadīsim mežā.

Uz tikšanos rudenī skolotāju kursos.


2014. gadā Rīgas Pļavnieku pamatskola piedalās jaunā projektā – “Mammadaba meistarklase.” Mammadaba meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolai tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā skolotājiem un skolēniem apgūt vides izglītības programmu "Izzini mežu" caur aktīvu atpūtu Latvijas valsts mežos. Katrai klasei ir iespēja kļūt par Mammadaba Meistarklasi un iegūt zaļas balvas! Mūsu skolā šo projektu īsteno gandrīz visas klases.

Gada garumā klases skolnieki un skolotāji veic noteiktas meža izzināšanas aktivitātes:

Par papildus veiktām meža izzināšanas aktivitātēm dalībnieki saņem Papildpunktus.  Īpaši aktīvi šogad tiek vākta makulatūra un baterijas. Mīļi aicinātas iesaistīties visas ģimenes. Aplūkosim mājās, vai nav sakrājusies lieka makulatūra un izlietotas baterijas. Visu saliekam maisiņos, makulatūru sapakojam sainīšos un nesam uz skolu. Priecāsimies par katru bateriju un makulatūras sainīti, jo kopā mēs spēsim izglābt daudz kokus un pasargāt Latvijas dabu. 

Līdz šim esam piedalījušies meža olimpiādē un bijuši “Izzini mežu” ekskursijās. Pavasarī kopā ar skolniekiem dosimies uz mežu stādīt kokus, uzstādīt putnu būrus un sakopsim Latvijas mežus.

Mammadaba atskaite

Foto