Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas pašnovērtējuma ziņojums (2018.gads)