Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Darba plāns

Prezentācija

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

  • 10.10.2017. - plkst. 15.00 (325. kab.)
  • 20.09.2017. - plkst. 08.10 (325. kab.)
  • 13.09.2017. - plkst. 08.10 (325. kab.)

 

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

pasparvalde

 

 

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Arita Līpenīte

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Neila Rotkāja

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente – Katrīna Helmane

e-pasts – rppsp@inbox.lv

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes Komiteju sastāvs