Sporta komplekss

SPORTA KOMPLEKSA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Foto


Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta kompleksa sniegto pakalpojumu cenrādis

Saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr.5456 (Rīgas domes 17.08.2017. lēmuma Nr.48 redakcijā) ”Par Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Vienība

Cena, EUR ar PVN

1.

Telpas

 

 

1.1.

Sporta zāle

1 stunda

23.50

1.2.

Mazā sporta zāle

1 stunda

14.63

2.

Āra sporta laukumi

 

 

2.1.

Futbola laukums ar mākslīgo segumu, kas pildīts ar gumijas granulām (2400 m2)

1 stunda

36.30

2.2.

Stadions

1 stunda

31.30

2.3.

Sporta laukums (āra)

1 stunda

18.15

3.

Inventāra izmantošana

 

 

3.1.

Apskaņošanas tehnika pasākumiem

1 stunda

41.32

3.3.

Skrituļslidas ar aizsargkomplektu (ķivere, roku, ceļu)

1 stunda

2.40

3.5.

Tenisa rakete un bumbiņa

1 stunda

2.13

3.6.

Basketbola, volejbola, pludmales volejbola vai futbola bumba

1 stunda

0.70

 

Iznomājot telpas, laukumus vai inventāru nepieciešams iesniegt administratoram – personu apliecinošu dokumentu (e-karti, skolēnu apliecību, tiesības, pasi, utt.)

  • Sīkāka informācija par inventāra izcenojumiem iespējams iepazīties pie sporta kompleksa administratora
  • Atslēgas no multifunkcionālā laukuma un inventāra noma pieejama pie administratora
  • Sīkāka informācija par nomas nosacījumiem plavniekups@riga.lv, mob.tel. 23271037