Svešvalodas

2017./2018. mācību gads

SKOLAS krievu valodas olimpiādes rezultāti


2016./2017. mācību gads

Sailensa Ločemele 8.a klase - 2. vieta - Rīgas pilsētas vācu valodas 47. olimpiādē un 3. vieta olimpiādes 3.posmā (mutiskajā daļā); (sk. I. Hveženko).


2015./2016. mācību gads 

Linda Dreijere 8.b klase - 3. vieta - Rīgas pilsētas 8.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē (sk. I. Berezņaka).

 


Skolas 5. - 9. klašu angļu valodas olimpiādes uzvarētāji:       

Vārds, uzvārds Klase Vieta
Arvis Pugačs 5.c 1.vieta
Sabīne Liepniece 5.a 2.vieta
Rainers Mauriņš 5.a 3.vieta
Lauris Freimanis 6.a 1.vieta
Markuss Ivaško 6.c 2.vieta
Haralds Makbets 6.a 3.vieta

 

 

 

 

 

Skolas 5. - 9. klašu vācu valodas olimpiādes uzvarētāji:      

Vārds, uzvārds Klase Vieta
Austra Kārkliņa 6.a 1.vieta
Edīte Mitrevica 6.a 2.vieta
Linda Medjankina 6.c 3.vieta