Talantu aleja

Tā sauc skolēnu radošo konkursu, kurš pirmo reizi norisinājās Rīgas Pļavnieku pamatskolā.

Konkursu organizēšanā aktīvi iesaistījās Skolas vecāku padome. Ap 70 dalībnieku (no 1. – 9.klasei) pieteica savu dalību konkursam, un fināla III kārtā piedalījās 26 dalībnieki.

Fināls notika 30. maijā skolas aktu zālē, kurš pulcēja ļoti daudz skatītāju no visas skolas, atraktīvie konkursa vadītāji Kašers un Jogita palīdzēja radīt jauku atmosfēru, bet žūrija rūpīgi izvērtēja dalībnieku sniegumu.

Konkursa noslēgumā tika apbalvoti visi dalībnieki, bet īpašas balvas un goda diplomus saņēma I, II, III vietas ieguvēji.

Rezultāti

1.vieta - Rēzija Žaunere un Lidija Astratenko (5.c) – mākslas vingrošana

1.vieta – Adele Podiņa (7.a) – solo

2.vieta – Madara Šalka (2.b) – sporta vingrošana

2.vieta – Alise Čudovska un Viktorija Kazaka (4.b) – duets

3.vieta – Markuss Bucenieks (3.c) – zvaniņi

3.vieta – Lāsma Mičerevska (6.c) – solo

3.vieta – 2.b klases meiteņu ansamblis

Skatīt foto

Uz tikšanos nākošajā konkursā!!!