Tīrai Latvijai!

 

Makulatūras vākšanas konkurss Rīgas Pļavnieku pamatskolā.

Makulatūras vākšanas konkurss turpināsies jaunajā 2016./2017. mācību gadā.

Konkursa mērķis- veidot bērnos izpratni, ka sabiedrība ar savu rīcību var samazināt pašu radīto atkritumu apjomu; pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām jaunu produktu izgatavošanā; iesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā tiek veicināta dabas resursu saglabāšana.

Konkursā var piedalīties visi Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieki. Tiks vērtēti individuāli čaklākie makulatūras nesēji.

Kā var nodot makulatūru?

Makulatūra ir jānes sasaiņota (cieši sasieta ar aukliņu vai ielikta kastē. Makulatūra pēc iespējas vairāk ir jāsaspiež.) Uz saiņa ir jāuzraksta virsū bērna vārds, uzvārds, klase. Makulatūru var novietot makulatūras telpā tikai kopā ar klases audzinātāju.

Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).

Nedrīkst vākt: fotogrāfijas, izlietotus papīra traukus, uzlīmes. Nedrīkst būt metāla skavas un laminēts papīrs.

Norises laiks – 04.10.2016.- 13.03.2017.

05.10.2016