Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Microsoft Office 365 licences iegūšana privātai lietošanai (instrukcija)


 

Lietvedības apmeklētāju pieņemšanas darba laiks periodā no 25.06.2024. – 16.08.2024.

no plkst. 9.00 – 15.00

vai iepriekš vienojoties pa tālruni 67246868


Informācija 9.klašu skolēniem un vecākiem!

Informācija par pieteikšanos konkursam 10.klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un citās Rīgas vidusskolās tiks publicēta: izglitiba.riga.lv  š.g. 14. jūnijā.


Att2

 

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s


                                                                                             

Bērnu pieteikšana un uzņemšana 1. klasēs (plakāts)

pirmklasniekiem_.jpg

*http://m.likumi.lv/doc.php?id=272231

Video materiāls https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s , kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


dienasgramata

Maijs
 • 31.05.2024.LIECĪBU izsniegšana
 • 30.05.2024.Mācību gada noslēguma pasākums “Rīgas Pļavnieku pamatskolas lepnums” skolas aktu zālē plkst.13.15
 • 29.05.2024.Eksāmens latviešu valodā 9.klasei (tikai mutvārdu daļa)
 • 28.05.2024.Eksāmens latviešu valodā 9.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)
 • 23.05.2024. - Eksāmens svešvalodā 9.klasei (tikai mutvārdu daļa)i
 • 22.05.2024. - Eksāmens svešvalodā 9.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)
 • 17.05.2024.PĒDĒJAIS ZVANS 9.KLASEI plkst.13.15 skolas aktu zālē
 • 14.05.2024.Starptautiskajai ģimenes dienai  veltīts  koncerts skolas aktu zālē plkst. 16.00
 • 13.05.2024.Skolas padomes vecāku iesaiste skolas attīstības plāna izstrādē plkst. 18.00 skolas aktu zālē (direktore E. Dreimane)
 • 09.05.2024.Skolas dalība Eiropas eksāmenā
 • 03.05.2024. - 1. stundaklases stunda
Aprīlis

Aprīlis - Tehnoloģiju jomas mēnesis

 • 26.04.2024.Olimpiskā diena plkst.10.30 (sk. I.Brīdiņa)
 • 26.04.2024. - Skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konference pilsētā
 • 24.04.2024.Starpdisciplinārais darbs 9. klašu skolēniem (sk. L.Muižniece, sk. V.Granta)
 • 24.04.2024.Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem plkst.17.00 - 18.00 (sk. A.Līpenīte)
 • 22.04.2024.Skolas padomes sanāksme plkst.18.00 skolas aktu zālē (E. Dreimane)
 • 22.04.2024.Nodarbībām 9.klases skolēniem STEM jomas priekšmetos Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā 10.00 – 13.00 (sk. E.Dreimane)
 • 20.04., 21.04.2024. Tautas deju kolektīvu repertuāra mēģinājums, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu” Rīgas 45.vidusskolā no plkst. 15.00 līdz 15.30 (sk. R.Grudule, klašu audzinātāji)
 • 17.04.2024.Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem plkst.17.00 - 18.00 (sk. A.Līpenīte)
 • 16.04.2024.OECD PISA 2025 izmēģinājuma pētījums (izlases kārtībā 2008.g. dzimuši skolēni), sk. L.Muižniece, sk.G.Ļuļe
 • 10.04.2024.Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem plkst.17.00 - 18.00 (sk. A.Līpenīte)
 • 08.04.2024.Rīgas valstspilsētas pašvaldības vācu valodas 53. olimpiādes 2. posms 8. klašu skolēniem
 • 05.04.2024. - Karjeras pasākuma norise 8. klasēm: Jauniešu iespējas KAŅIERĪ un Rīgā (sk. G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 04.04.2024.Ēnu diena 2024
 • 03.04.2024.Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem plkst.17.00 - 18.00 (sk. A.Līpenīte)
 • 03.04.2024. - Karjeras pasākuma norise 9. klasēm: Erasmus + jauniešu apmaiņa  (sk. G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 02.04.2024.Latgales pr. starpskolu sacensības florbolā  4.-5.kl.zēniem plkst.14.00 (sk. A.Brīdiņš)
Marts

No 11. 03. 2024. līdz 15.03.2024.- skolēnu pavasara brīvlaiks

No 01.03.2024. sākas pieteikšanās Ēnu dienai 2024. gadā, norisināsies 4. aprīlī.

Lieldienu dzejoļu konkurss skolas bibliotēkā!

No 25.03. līdz 28.03. Krāsainā  nedēļa.

 

 • 28.03.2024.plkst. 11.35 skolas aktu zālē skolas teātra pulciņa  izrāde “Rūķu Lieldienas” un Lieldienu rotaļas 1. un 2.klašu skolēniem (sk.R.Poga)
 • 27.03.2024. - Kultūras projekts “Latvija skolas soma” EBRU - gleznošanas uz ūdens - izbraukuma darbnīca skolā (1. klases), (sk.G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 27.03.2024. - Adaptācijas nodarbība nākamajiem pirmklasniekiem no plkst. 17.00 līdz 18.00
 • 26.03.2024.Vecāku diena no plkst.  16.00 līdz 18.30
 • 26.03.2024.Skolas teātra pulciņa  izrāde “Rūķu Lieldienas” plkst.16.00 skolas aktu zālē (sk. R.Poga)
 • 26.03.2024. plkst. 14.30 ZPD papildus aizstāvēšana
 • 22.03.2024.Latvijas skolēnu 77.spartakiāde basketbolā 4. -5.kl. meitenēm plkst.10.00 basketbola skolas “Rīga” sporta zālē (sk. L.Lībeka)
 • 20.03.2024.Erudīcijas konkurss 7. - 9.kl. skolēniem, plkst.13.15 skolas aktu zālē
 • 18.03., 19.03.2024. - Kultūras projekts “Latvijas skolas soma ”Virtuālās realitātes izrāde “Īsumā par Visumu” (4.-6.klasei) (sk. G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 13.03.2024.ATVĒRTO DURVJU DIENA 9.00 - 12.00 (sk. A.Līpenīte, MJ skolotāji)
 • 08.03.2024.Rīgas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2. posms  5. - 8. klašu izglītojamiem.
 • 08.03.2024.Vizuālās mākslas olimpiāde no plkst. 9.00 līdz 12.45, darbu vērtēšana no plkst. 13.30 līdz 14.30, apbalvošana plkst.14.45 (sk. S.Zeme)
 • 07.03.2024. - Karjeras pasākuma norise 9. klasēm.: Iepazīšanās ar studiju iespējām RVT(sk. G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 05.03.2024.Latgales priekšpilsētas sacensības florbolā 6.-7.kl. meitenēm plkst. 14.00 15.vsk. (sk. M.Ērgle)
 • 05.03.2024.izmēģinājuma darbs - starpdisciplinārajam monitoringa darbam 9.klasēs.
Februāris

FEBRUĀRIS – DABASZINĀTŅU MĀCĪBU JOMAS MĒNESIS

1.klašu skolēnu papildus brīvlaiks no 05.02. līdz 09.02.2024.

                Starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2024"  23. – 25. februāris

 • 14.02.2024.Valentīndienas balle 5. - 9.klašu skolēniem plkst.16.00-19.00 (SP, I. Ritere-Liepniece)
 • 14.02.2024.Latgales priekšpilsētas starpskolu sacensības Tautas bumbā 4. - 5.klašu meitenēm plkst.14.00  (sk. M.Ērgle)
 • 13.02.2024.9.klases skolēnu ZPD aizstāvēšana  komisijās  plkst. 13.30
 • 12.02.2024.Kultūras projekta “Latvijas skolas soma” Leļļu teātra izrāde "Sapnis par karali" (1. - 2. klase) (sk. G.Ļuļe, klašu audz., priekšmetu skolotāji)
 • 08.02.2024.Rīgas valstspilsētas Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2.posms 8. - 9.klašu skolēniem
 • 07.02.2024.Karjeras pasākuma norise 9. klasēm: Iepazīšanās ar studiju iespējām RTRIT (sk. G.Ļuļe, klašu audz.,priekšmetu skolotāji)
 • 06.02.2024.Latgales priekšpilsētas starpskolu sacensības Tautas bumbā 4. - 5.klašu zēniem, plkst.14.00 (sk. A.Brīdiņš)
 • 05.02.2024. - Rīgas valstspilsētas Latviešu valodas un literatūras valsts 50.olimpiādes 2.posms  5. - 6. klašu skolēniem
 • 02.02.2024.  Burtiņu un cipariņu svētki 1.kl. skolēniem, 3. stunda, aktu zāle (sk. A.Līpenīte, sk. I.Ritere- Lipeniece)
 • 02.02.2024. Rīgas valstspilsētas matemātikas valsts 74. olimpiādes 2. posms 9. - 12. klašu skolēniem
Janvāris

JANVĀRIS – MATEMĀTIKAS JOMAS MĒNESIS 

 • Barikāžu atceres dienas
 • 9. klašu skolēnu ZPD konsultācijas ar darba vadītāju, darba plānošana, izstrāde.
  • 19.01.2024.Rīgas valstspilsētas pašvaldības fizikas 74. olimpiādes 2. posms  9.-12. klašu skolēniem
  • 18.01.2024.skolas olimpiāde matemātikā (I. Martuzāne)
  • 17.01.2024. VEF Rīgas skolu superlīgas sacensības basketbolā 6.-7.kl. meitenēm plkst.14.00 (L.Lībeka)
  • 15.01.2024.Rīgas valstspilsētas pašvaldības informātikas (programmēšanas) valsts 37. olimpiādes 2. posms 8.-10. klašu skolēniem
  • 11.01.2024.Rīgas valstspilsētas pašvaldības ķīmijas 65. olimpiādes 2. posms 9.- 12. klašu skolēniem
  • 09.01.2024.VEF Rīgas skolu superlīgas sacensības basketbolā 6.-7.kl. zēniem plkst.14.00 (A.Brīdiņš)
Decembris

salavecis            Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim!

 • 20.12.2023.No plkst.16.00 līdz 19.00 skolas Ziemassvētku diskoballe 6. - 9.kl. skolēniem
 • 20.12.2023.Folkloras kopas “Eima un Dandari” Ziemassvētku pasākums 1. - 2. kl. aktu zālē plkst. 9. 00 - 12.00 (A.Ozola, kl. audz.)
 • 19.12.2023. - Ziemassvētku koncerts plkst.16.00
 • 18.12.2023.Rūķu tirgus (1. - 3.kl. audzinātājas)
 • 15.12.2023.Kultūras projekta “Latvijas skolas soma” - Aizraujoša, audiovizuāla izrāde “Ziemassvētku jampadracis” 1. - 3. klase
 • 11.12. - 14.12.2023.Fotografēšanās pēc noteikta grafika  (S.Spalva)
 • 06.12., 13.12. un 18.12.2023.Ziemassvētku apsveikumu darbnīca bibliotēkā 14.00 - 16.00 (L.Sējēja)
Novembris

 

karogs

 • 30.11.2023. - Pasākums “Eiropas medus brokastis” 4. -6. klasei (A.Līpenīte, sk. S.Spalva)
 • 29.11.2023. - Latgales priekšpilsētas sacensības basketbolā 4.-5.kl. meitenēm plkst.14.00 (sk. A.Brīdiņš)
 • 21.11.2023. - Latgales priekšpilsētas sacensības basketbolā 4.-5.kl. zēniem plkst.14.00 (sk. A.Brīdiņš)
 • 21.11.2023. - Kultūras projekta “Latvijas skolas soma” - Aizraujoša spēļstunda “Mini pa visiem” 4. - 9. klasei (G.Ļuļe, klašu audz., māc.priekšmetu skolot.)
 • 16.11.2023. - Valsts svētku koncerts/pasākums
 • 10.11.2023. - Mārtiņdienas gadatirgus (1. - 9.kl. klašu audzinātāji)
 • 10.11.2023. - Par godu Lāčplēša dienai skolas priekšā no rīta tiks izveidota Latvijas kontūra no svecītēm (Skolēnu pašpārvalde)
 • 09.11.2023. - VECĀKU DIENA no plkst.16.00 līdz 18.30
Oktobris

Skolēnu RUDENS BRĪVLAIKS no 23.oktobra līdz 27. oktobrim!

 • 18.10.2023. KiVa programmas atklāšanas pasākums. 1.st. laikā 1. modulis (1.-3. kl.), 2.st. laikā 1. modulis (4.- 6. kl.)
 • 17.10.2023.SP saliedēšanās vakars 16.00 - 18.00.
 • 12.10.2023.Kultūras projekta “Latvijas skolas soma” izrāde “Prāta un emociju turbulence” 4. - 9.klase plkst. 9.00 un plkst. 10.00
 • 10.10.2023.KiVa programmas atklāšanas pasākums. 1. mācību stundas laikā (1. - 3. kl.), 2.stundas laikā (4. - 6.kl.)
 • 10.10.2023.RD LD nodarbības 1. un 2.kl. skolēniem “Dinamiskās pauzes”
 • 04.10.2023.Rīgas pilsētas starpskolu sacensības futbolā 4.-5.kl. zēniem Rīgas 49.vsk. plkst.13.00
Septembris
 • 27.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 8.- 9.klasei
 • 20.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 6.-7.klasei
 • 18.09.2023. - Skolas padomes sanāksme aktu zālē plkst.18.00
 • 13.09.2023. -Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā plkst.14.00 4.-5.klasei
 • 12.09.2023.1. un 2.klases skolēniem “Dinamiskās pauzes”     
Maijs
 • 31.05.2023.Liecību izsniegšana 1. - 8. klašu skolēniem plkst. 9.00!
 • 30.05.2023. Mācību gada noslēguma pasākums “Rīgas Pļavnieku pamatskolas lepnums” skolas aktu zālē plkst.13.15
 • 29., 30.05.2023. - EKSĀMENS LATVIEŠU VALODĀ 9. klasei
 • 25.05.2023.2. C, D un 3. A, B kl.  izbraukums Tērveti. Latvijas skolas soma
 • 24., 25.05.2023. - EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 9. klasei
 • 25.05.2023.1. - 2. klasei sporta diena
 • 19.05.2023. - PĒDĒJĀ ZVANA PASĀKUMS  9. KLAŠU SKOLĒNIEM
 • 16.05.2023.Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts koncerts skolas aktu zālē plkst. 15.00
 • 10.05.2023.Pieredzes apmaiņa. Ciemos Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas skolēnu pašpārvalde plkst. 13.00
 • 03.05.2023. - 3.C, D klases izbraukums uz Salaspils BD Latvijas skolas soma
Aprīlis
 • 4.,5.,6. un 14.aprīlis Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas nedēļa
 • 11.-14.aprīlis Tehnoloģiju mācību jomas nedēļa
 • 24.-28.aprīlis Sociālā un pilsoniskā mācību jomas nedēļa

Easter
 • 28.04.2023.- ICILS 2023 pētījums 8.d klasei
 • 26.04.2023. -   Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9.klasēm
 • 21.04.2023.Latvijas skolēnu 76. spartakiāde basketbolā 6.-7.kl. meitenēm Siguldā plkst.10.00
 • 21.04.2023. - Olimpiskās  dienas rīta vingrošana plkst.11.30
 • 21.04.2023. - 5.D klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 20.04.2023. - 2.A, B, C, D klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 19.04.2023. - 7.A, B, C klases  - Prima Tour aktivitāte "Rakstnieki Rīgas ielās" Latvijas skolas soma
 • 19.04.2023.TIMSS 2023 pētījums 4.d klasei
 • 19.04.2023. - 5.B klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 18.04.2023. - 5.A klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 18.04.2023.TIMSS 2023 pētījums 4.a klasei
 • 13.04.2023. - 5.C klase  - muzejnodarbība Melngalvju namā Latvijas skolas soma
 • 12.04.2023. - 8.A, B, C, D klases  - Lauras Vinogradovas radošās rakstīšanas nodarbība "Ceļa galā stāsts" Latvijas skolas soma
 • 12.04.2023. - 3.B, C, D klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 11.04.2023.1.B, E un 3. A klases  - RMM nodarbība Lasāmskapis Latvijas skolas soma
 • 11.04.2023. Latgales priekšpilsētas sacensības florbolā 4.-5.kl. zēniem plkst. 14.00
 • 04.04.2023.Nodarbības dabaszinības 9.klasēm Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā
Marts
 • No 13. līdz 17.martam - skolēnu PAVASARA brīvlaiks
 • No 20 līdz 24. martam - Valodu mācību jomas nedēļa
 • 20.03. - 24.03. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)
 • No 27. līdz 31. martam- SP aicina piedalīties Raibi krāsainajā nedēļā
 • No 27. līdz 31.martam - Dabaszinību mācību jomas nedēļa
 • 29.03.2023.Vecāku diena no plkst. 16.30 līdz 19.00 (skolas administrācija)
 • 23.03.2023.Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” (matemātikas skolotāji)
 • 21.03.2023.Latgales pr. starpskolu sacensības florbolā 6. -7.kl. zēni plkst.14.00 (sk. G.Ruseckis)
 • 14.03.2023.ATVĒRTO DURVJU DIENA  (uzaicinātām PII)
 • 10.03.2023.Rīgas valstspilsētas matemātikas olimpiādes 2.posms 5. - 8. klasei
 • 09.03.2023.DD Matemātikā 3.klasei
 • 07.03.2023.DD Matemātikā 6.klasei
 • 02.03.2023. - 1.stundas laikā skolas matemātikas olimpiāde 4. klasēm, 107. kabinetā (matemātikas skolotāji)
 • 02.03.2023.DD Latviešu valodā 6.klasei
Februāris

1. klašu skolēnu papildus brīvlaiks no 06.02. līdz 10.02.2023.

 • 22.02.2023.DD Dabaszinībās 6.klasei
 • 21.02.2023.DD Latviešu valodā 3.klasei
 • 16.02.2023.Valentīndienas balle 5. - 9.klasēm no plkst. 16.00 līdz 19.00
 • 09.02.2023.Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. - 9.klasēm
 • 03.02.2023.Burtiņu - cipariņu svētki 1. klasēm
 • 03.02.2023.Matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasēm
Janvāris

Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim.

 • 20.01.2023.Fizikas olimpiāde 9. - 12. klasēm
 • 12.01.2023.Ķīmijas olimpiāde 9. - 12. klasēm
Decembris

bumba

Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim.

 • 23.12.2022.4.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 22.12.2022. Ziemassvētku koncerts plkst. 16.00.
 • 22.12.2022. - 3.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 21.12.2022. No plkst.16.00 līdz 19.00 skolas Ziemassvētku balle.
 • 21.12.2022. 1.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 20.12.2022.2.klašu skolēnu Ziemassvētku pasākums skolas aktu zālē plkst. 09.35-11.35.
 • 19.12.2022.Skolēnu Rūķu tirgus skolas gaiteņos no plkst. 12.30 līdz 13.30 1.-5.kl.
 • 07.12.2022.RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas karjeras nodarbība 9. klasēm skolas aktu zālē 3. un 4. stundā.
Novembris

karogs

 • 22.11.2022. Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Skaņupavēlnieks” 3. klases.
 • 17.11.2022. - Valsts svētku koncerts  skolas aktu zālē.
 • 14.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums tradicionālā un netradicionālā  gleznošana “Smilšu nodarbības” 2. klases.
 • 11.11.2022. - Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis skolas pagalmā plkst.16.30.
 • 11.11.2022.Pieredzes apmaiņa un  norvēģu skolotāju uzņemšana skolā no plkst. 9.00 – 16.00 aktu zālē
 • 10.11.2022. Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Skaņumājas muzikālas aktivitātes” 4. klases.
 • 09.11.2022.VECĀKU DIENA
  •  no plkst. 16.45 līdz 17.30 skolas aktu zālē PP BLPN speciālistes psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos Aijas Lilienfeldes lekcija “Par bērnu agresivitāti”.
  • no plkst.17.30 līdz 19.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
 • 08.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums "Atmodas dziesmas” 7., 8., 9.  klases
 • 04.11.2022.Latvijas skolas somas ietvaros pasākums “Kurš ņem un kurš dod?” 7. A, B, C klases.
 • 01.11.2022.SPKC vadītais Starptautiskais Skolēnu veselības paradumu pētījums 5.A un 5.B, 7.B un 7.C, 9.A un 9.D klases.
Oktobris

No 24. oktobra līdz 28. oktobrim skolēnu rudens brīvdienas!

No 3. oktobra līdz 7. oktobrim notiek     LDN

 • 07.10.2022.6.D klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 06.10.2022.6.C klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 05.10.2022.6.B klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
 • 04.10.2022.6.A klase “Latvijas skolas soma” Muzejpedagoģiska nodarbība LNVM muzejā “LATVIJAS REPUBLIKA 1918.–1940. GADS”.
Septembris

26.09.2022. Skolas padomes sanāksme plkst.18.00 aktu zālē.

01.09.2022. - plkst. 10.00 ZINĪBU DIENA - svinīgs pasākums.

Jūnijs

cerini2

15.06.2022. - IZLAIDUMS 9. klasēm plkst. 16.00

07.06.2022. - EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9. klase

01.06.2022. - EKSĀMENS SVEŠVALODĀ 9. klase

Maijs

md                     karogs

 • 31.05.2022.Liecību izsniegšana 1. - 8. KLAŠU skolēniem plkst. 9.00!
 • 27.05.2022. - EKSĀMENS MATEMĀTIKĀ 9. klase
 • 24.05.2022. - EKSĀMENS LATVIEŠU VALODĀ 9. klase
 • 20.05.2022. - PĒDĒJĀ ZVANA PASĀKUMS  9. KLAŠU SKOLĒNIEM
 • 11.05.2022.Starptautiskajai ģimenes dienai  veltīts  koncerts skolas aktu zālē plkst. 13.00
Aprīlis

APRĪLIS - SASNIEGUMU  MĒNESIS

APRĪLĪ – vadīsim Karjeras dienas klases stundas

Krāsainā nedēļa  11.04.-14.04.

 • 27.04.2022.8.d klases skolēnu piedalīšanās ICCS pētījumā
 • 22.04.2022.Olimpiskā dienaolimp
 • 01.04.2022. Joku diena
Marts

MARTS - SKOLAS JUBILEJAS   MĒNESIS

14.03. līdz 18.03.  – pavasara brīvlaiks skolēniem

07.03. - 11.03. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)  

 • 10.03.2022.9.kl. skolēnu ZPD skolas konference plkst.13.00
 • 10.03.2022.1.-8.kl. projektu diena “Rīgas Pļavnieku pamatskolai-10”
 • 03.03.2022.Valsts diagnostikas darbs dabaszinībās 6.klasei
Februāris


07.02. līdz 11.02.  – papildus brīvlaiks 1.klašu skolēniem

 • 24.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs matemātikā 6.klasei
 • 23.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs matemātikā 3.klasei
 • 18.02.2022.Burtiņu un cipariņu svētki 1.kl. skolēniem
 • 17.02.2022. - Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā 3.klasei
 • 16.02.2022.Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā 6.klasei
 • 10.02.2022. -Valsts diagnostikas darbs latviešu valodā (mutvārdu daļa), 3.klasēm, plkst. 9.00
 • 02.02.2022. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.30 (tiešsaistē)
   
Janvāris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

9. klašu skolēnu ZPD konsultācijas ar darba vadītāju.

 • 26.01.2022. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.30 (tiešsaistē).
 • 21.01.2022. - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Decembris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

 • 21.12.2021. - Liecību izsniegšana. Ziemassvētku koncerts (tiešsaistē).
 • 14.12.2021. - tiešsaistes nodarbība 6. klasēm "Kā efektīvi izmantot enerģiju?" , (sk.D.Podjavo)
Novembris

NOVEMBRIS - PATRIOTISMA MĒNESIS     karogs                                           

No 08.11.21. līdz 17.11.21. klases audzinātājs vada klases stundu par Latviju.

Tiek īstenotas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" kultūras norises digitālā veidā.Latvijas_skolas_soma

 • 25.11.2021. - RD LD nodarbības1.kl.skolēniem "Drošība mājas un citās sabiedriskās vietās" (sk. A.Līpenīte)
 • 11.11.2021. - Lāčplēša diena. Foto kolāžas izveide. (skolēni, kl. audzinātāji).
   

Oktobris

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim

 • 25.,10. un 27.10.2021. - Izglītojoša nodarbība par reproduktīvo veselību 6. un 9. klašu skolēniem.
 • 14.10.2021. - RD LD nodarbības 1. klašu skolēniem "Drošība mājās un sabiedriskās vietās".
 • 04.10. - 10.10.2021. - Labo darbu nedēļa.
Septembris
 • 22.09.2021. - Skolas Padomes sanāksme plkst. 18.00 (skolas aktu zālē), S.Spalva
 • 01.09.2021. - Zinību diena (skatīt afišu)
Jūnijs

 

 • 11.06.2021.9. klašu izlaidums (R.Poga, klašu audzinātāji)
 • 02.06.2021.Skolas padomes sēde tiešsaistē plkst.18.00 (K. Liepnieks, S. Spalva)
Maijs

01.05 - 31.05. Iniciatīvas projekta ''Latvijas skolas soma'' digitāli online pasākumi

 • 21.05.2021. - Olimpiskā diena 1. - 8. klasēm - plkst. 10.00 rīta vingrošana, visas dienas garumā veic pārvietošanos fiksējot rezultātu. (sk. I. Brīdiņa)
 • 13.05.2021.Ģimenes dienai veltīts koncerts. (sk. R. Poga, A. Līpenīte, M. Priedīte - Abricka)
 • 08.05.2021. - Eiropas eksāmens. (sk. A. Dzene)
Aprīlis

12.04. - 23.04. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)

Līdz 20.04. pieteikuma un dzejoļa video ierakstu iesūtīšana Rīgas bērnu un jauniešu konkursam ,,Rīgas zvirbulis" (R.Poga, A.Līpenīte)

Līdz 22.04. video iesūtīšana konkursam ,,Uzdrīkstos, domāju, radu!" (A.Zalviņa, I.Nazarova)

 • 29.04.2021.Diagnosticējošais darbs Matemātikā  9.klasei.
 • 27.04.2021.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā  9.klasei.
 • 21.04.2021. - Matemātikas konkursa  "Tik vai cik" 4. klašu skolēniem, 4.kārta (sk. M.Neimane, A.Līpenīte).
 • 20.04.2021.Diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 9.klasei.
 • 16.04.2021. - plkst. 13.00 angļu valodas olimpiāde tiešsaistē (sk.L.Dievbērna, sk. A.Kuta).
 • 01.04.2021.1.APRĪLIS - ATSLODZES DIENA! Diena, kad skolēniem iespējams nokārtot mācību pārādus!
Marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam!

 • 25.03.2021. - Valodu diena (L.Dievbērna, K.Siveca).
 • 12.03.2021. - Skolas skolēnu tiešsaistes klases stundas:
 • plkst. 9.00  - 2. - 3.klasēm (A.Līpenīte)
 • plkst. 10.00  - 4. - 6.klasēm (I.Elmane)
 • plkst. 11.00  - 7. - 9.klasēm (V.Granta)
 • 11.03.2021. - 1. KLASĒM tiešsaistes pasākums "100 dienas skolā" plkst. 12.00 (A.Līpenīte, R.Poga).
 • 10.03.2021. - Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klasei My favourite season (L.Dievbērna, A.Kuta).
 • 09.03.2021. -Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei ( A.Līpenīte, L. Muižniece).
 • 05.03.2021. - plkst. 17.00 tiešsaistē "Sarunas ar 4.-6.kl. vecākiem" (atbalsta personāls).
 • 04.03.2021. - Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei - tiešsaistē L. Muižniece).
 • 03.03.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā rakstu daļa (A.Līpenīte, L.Muižniece).
 • 02.03.2021. - 9.klašu skolēnu ZPD aizstāvēšana (tiešsaistē).
Februāris
 • 26.02.2021. - Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 5.-8.kl. (matem. skolotāji, D. Karpušenko).
 • 25.02.2021. - Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 17.02.2021. - Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 11.02.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā mutvārdu daļa (A.Līpenīte).
 • 10.02.2021. - Ēnu dienai alternatīvā aktivitāte "Saruna ar profesionāli" (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 09.02.2021. Drošāka interneta diena 2021, dalība Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 05.02.2021. Matemātikas konkurss 4. klasēm "Tik vai cik" (A. Līpenīte, M.Neimane).
 • 05.02.2021. - Tiešsaistes koncertlekcija 2. a,b,c,d un 3. c klasēm “Mūsu Maestro.Raimonds Pauls” iniciatīvas projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros (G.Ļuļe, L.Šņore).
Janvāris

1. - 4. klasēm - brīvlaiks pagarināts līdz  22.01.2021.!

 • 29.01.2021.Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 9.-12.klases skolēniem.
 • 04.01.2021. Latviešu valodas olimpiāde tiešsaistē 8.,9.klases skolēniem.

Arhīvs