Aktualitātes

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Skolas mājas lapas sadaļā Par mums/Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.


Adaptacija
Janvāris
 • 31.01.2018. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst.17.00 līdz 18.00.
 • 25.01.2018. - Skolēnu pašpārvaldes sadraudzības pēcpusdiena plkst.15.30 (325. kab.).
 • 24.01.2018. - Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem no plkst.17.00 līdz 18.00.
 • 18.01.2018. - Labdarības akcijas noslēguma pasākums "Ziemassvētku kartiņa" plkst.14.00 (skolas aktu zālē).
 • 16.01.2018. - Skolas matemātikas olimpiāde 5. - 9.klasēm.
Decembris

Ziemas brīvlaiks no 2017. gada

25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim.

Ziemassvētki
 • 22.12.2017. - LIECĪBU IZSNIEGŠANA UN SVINĪGS PASĀKUMS SKOLAS ZĀLĒ.
 • 21.12.2017. - plkst.15.00 Ziemassvētku koncerts vecākiem.
 • 20.12.2017. - 5. - 9. klašu skolēniem sadziedāšanās Ziemassvētku noskaņās un Ziemassvētku balle.
 • 19.12.2017. - Koncertuzvedums "Čučumuiža" 1. - 4.klasēm.
 • 15.12.2017. - Ziemassvētku Rūķu tirgus (Radošā grupa).
 • 07.12.2017. 7. un 8. klašu zēniem nodarbība par reproduktīvo veselību.
 • 01.12.2017. - 7.klašu meitenēm nodarbība par reproduktīvo veselību.
Novembris

NOVEMBRIS - Dabaszinātņu un sociālo zinību MK mēnesis.karogs

 • 30.11.2017. - Rīgas pilsētas Karjeras nedēļas 2017 pasākums 4. klašu skolēniem.
 • 28.11.2017. - "Meridian"matemātikas konkurss 1. - 2. klašu skolēniem.
 • 16.11.2017. - PROJEKTU DIENA par tēmu - VALSTS SVĒTKI
  • svētku koncerts skolēniem "DAUDZ LAIMES, LATVIJA!". Vairāk...
 • 11.11.2017. - plkst.17.00 - Lāčplēša dienas piemiņai - svecīšu iedegšana pie skolas.  Vairāk...
 • 10.11.2017. - lekcija "Latvijas dārzeņi" (sadarbībā ar "DAILY" un Latvijas zemnieku kooperatīviem).
 • 07.11.2017. - VECĀKU DIENA
  • plkst. 18.00 - 18.30 - A.Lilienfeldes lekcija aktu zālē "Skolas un ģimenes sadarbība"
  • plkst.18.30 - 20.00 - tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
 • 06.11.2017. - 4. klašu skolēnu tikšanās ar rakstnieku V.Rūmnieku.
 • 06., 07.,08.11.2017. - biedrības "Dzīvnieku brīvība" interaktīvas nodarbības 1. - 9. klasēm.
Oktobris

23.10. - 27.10.2017. - SKOLĒNU RUDENS BRĪVDIENAS

 • 31.10.2017. - Latgales priekšpilsētas skolu sacensības volejbolā LĀSE 2018 (7. - 9. klašu meitenēm)
 • 30.10.2017. - RD Labklājības departamenta piedāvātā lekcija 5. klašu skolēniem par mutes dobuma veselību
 • 24.10.2017. - Atvērto durvju diena (foto un apraksts)
 • 13.10.2017. - Karjeras diena projektu nedēļas ietvaros
 • 04.10.2017. - Stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa!" (plkst. 12.25, skolas aktu zālē, sk. I. Šteinberga)

09.10. - 13.10.2017. - Karjeras nedēļa (sk. S. Rubīna)

16.10. - 22.10.2017. - Labo darbu nedēļa (klases audzinātāji)

Septembris
 • 22.09. - Olimpiskā diena.
 • 08.09. - Iesvētības 1. klašu skolēniem.
 • 04.09. - 05.09. - Adaptācijas dienas 1. klasēm.

No 25.09. līdz 29.09. - ekskursiju dienas.

Augusts

29.08.2017. - plkst.18.00 - 2017./2018.m.g. 1.klašu vecāku sapulce.

Jūnijs

09.06.2017. - plkst. 16.00 - IZLAIDUMS 9. klasei.

06.06.2017. - EKSĀMENS 9. klasei VĒSTURĒ.

05.06.2017. - 2017./2018.m.g. 1.klašu vecāku sapulce plkst.18.00 skolas aktu zālē.

Maijs

31.05.17. - LIECIBU IZSNIEGŠANA un SVINIGA LINIJA 1. - 8. klašu skoleniem.

30.05.17.  Sporta diena 1 .- 4. klasem.

30.05.17. - EKSĀMENS 9. klasei MATEMATIKA.

29.05.17. - PAVASARA DISKOBALLE 5. - 9. klašu skoleniem no plkst.16.00 - 19.00.

25.05.17. - Skolenu pašparvaldes sadraudzibas pecpusdiena plkst. 16.00, 127. kab.

24.05.17. - EKSAMENS 9. klasei SVEŠVALODAS.

17.05.17. - Tikšanas ar rakstnieci E. Gulbi 2. klašu skoleniem.

17.05.17. - EKSAMENS 9. klasei LATVIEŠU VALODA.

15.05.17. - GIMENES UN MATES DIENAI veltits svetku koncerts plkst.17.00, skolas aktu zale.

13.05.17. - Sporta diena 5 .- 9. klasem.

12.05.17. - PEDEJAIS ZVANS 9. klasem.

02.05.17. - Skolas padomes sanaksme plkst.18.00 (111. kab).

Aprilis

APRILIS - SPODRIBAS NEDELA (klases telpu sakopšana un noformešana)

29.04.17. - Deju lielkoncerts "Trejdevini gaismas tilti".

26.04.17. - 7. - 8. klašu skolenu grupas pieredzes barauciens uz Ventspils 1. pamatskolu.

21.04.17. - RD Labklajibas departamenta lekcija 9. klašu skoleniem par sabalansetu uzturu pirms eksameniem (lektore L.Sondore).

19.04.17. - VECAKU DIENA no plkst.18.00 - 19.30. Tikšanas ar priekšmetu skolotajiem un klašu audzinatajiem.

18.04.17. - Projekta "Saki Ne naida runai" - lekcija 8. - 9. klašu skoleniem (foto)

10.04.17. - 11.04.17. - PROJEKTA DIENAS SKOLA. 05.04.17. - Koru skate.

Marts

No 13.03.17. - 17.03.17. - SKOLENU PAVASARA BRIVLAIKS

MARTS - Sporta un kulturas MK menesis

01.03.17. - 20.03.17. - konkurss "Skolas dienasgramatas vaka dizains"

21.03. - 23.03.17. - konkursa darbu izstade un skolenu balsošana par labako darbu;24.03.17. - konkursa rezultati.?

 

 

 • 22.03.17. - plkst. 17.00 - NOSLEGUMA adaptacijas nodarbiba 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skoleniem.
 • 15.03.17. - plkst. 17.00 - Adaptacijas nodarbiba 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skoleniem.
 • 08.03.17. - plkst. 17.00 - Adaptacijas nodarbiba 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skoleniem.
 • No 08.0317. - 10.03.17. - PROJEKTA DIENAS SKOLA.
 • 07.03.17. Diagnosticejošaias darbs 6. klasei DABASZINIBAS.
 • 03.03.17. - Pašvaldibas policijas lekcija "Drošiba skola, majas, uz ielas" 1. klasem.
 • 03.03.17. - Skolas majturibas un tehnologiju olimpiade.
 • 01.03.17. - Diagnosticejošaias darbs 3. klasei MATEMATIKA.
 • 01.03.17. - plkst. 17.00 - Adaptacijas nodarbiba 2017./2018. m.g. topošajiem 1. klašu skoleniem.

?


31.03.17. - Talantu konkursa "Zvaigžnu aleja 2017" atlase. 24.03.17. - Skolas vizualas makslas olimpiade 1. - 9. klasei.