Aktualitātes

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Skolas mājas lapas sadaļā Par mums/Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.

Jūnijs
 • 05.06.2017. - 2017./2018.m.g. 1.klašu vecāku sapulce plkst.18.00 skolas aktu zālē.


Maijs
 • 31.05.17. - LIECĪBU IZSNIEGŠANA un SVINĪGĀ LĪNIJA 1. - 8. klašu skolēniem.
 • 30.05.17.  Sporta diena 1 .- 4. klasēm.
 • 30.05.17. - EKSĀMENS 9. klasei MATEMĀTIKĀ.
 • 29.05.17. - PAVASARA DISKOBALLE 5. - 9. klašu skolēniem no plkst.16.00 - 19.00.
 • 25.05.17. - Skolēnu pašpārvaldes sadraudzības pēcpusdiena plkst. 16.00, 127. kab.
 • 24.05.17. - EKSĀMENS 9. klasei SVEŠVALODĀS.
 • 17.05.17. - Tikšanās ar rakstnieci E. Gulbi 2. klašu skolēniem.
 • 17.05.17. - EKSĀMENS 9. klasei LATVIEŠU VALODĀ.
 • 15.05.17. - ĢIMENES UN MĀTES DIENAI veltīts svētku koncerts plkst.17.00, skolas aktu zālē.
 • 13.05.17. - Sporta diena 5 .- 9. klasēm.
 • 12.05.17. - PĒDĒJAIS ZVANS 9. klasēm.
 • 02.05.17. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.00 (111. kab).