Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu


 • Skolas mājas lapas sadaļā Par mums / Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.

 


 • uzdevumiLV


 • Microsoft Office 365 licences iegūšana privātai lietošanai (instrukcija)

 


 

dzejolis_skolai          18nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informācijai!

Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms - šīs infekcijas gadījumā tas ir cilvēks. Vakcinēts cilvēks, kuram pret šo vīrusu izveidojušās antivielas, nomāc vīrusa veidošanos cilvēka organismā vai pilnībā vīrusu iznīcina. Vīruss iet bojā vai novājinās, un līdz ar to tiek pārtraukta vīrusu pārvietošanās ķēde no viena cilvēka uz otru un vīrusu cirkulācija sabiedrībā. Pasaulē ir bijušas daudzas pandēmijas, un tikai vakcinācija ir likvidējusi tādas saslimšanas kā bakas, poliomielīti, samazinājusi saslimšanu ar daudzām bērnu infekcijas slimībām pasaulē. Aicinām izglītības iestāžu darbiniekus būt sociāli atbildīgiem un vakcinēties, lai atjaunotu iespēju sev un pārējiem kolēģiem organizēt kvalitatīvu izglītības procesu klātienē. Izmantojiet ātrāko iespēju, kāda šobrīd ir pieejama, lai pārtrauktu vīrusu pārvietošanās ķēdi, un vakcinējieties! Zvaniet pa bezmaksas informatīvo vakcinācijas tālruni 8989, lai ar operatoru palīdzību izvēlētos konkrēto vakcinācijas vietu un laiku! https://ej.uz/pedagog_vakcinejies

Mīti par vakcināciju


1.kl


 

                                                                                                    


Bērnu pieteikšana un uzņemšana 1. klasēs (plakāts)

pirmklasniekiem_.jpg

*http://m.likumi.lv/doc.php?id=272231

Video materiāls https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s , kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


 

Novembris

NOVEMBRIS - PATRIOTISMA MĒNESIS     karogs                                           

No 08.11.21. līdz 17.11.21. klases audzinātājs vada klases stundu par Latviju.

Tiek īstenotas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" kultūras norises digitālā veidā.Latvijas_skolas_soma

 • 25.11.2021. - RD LD nodarbības1.kl.skolēniem "Drošība mājas un citās sabiedriskās vietās" (sk. A.Līpenīte)
 • 11.11.2021. - Lāčplēša diena. Foto kolāžas izveide. (skolēni, kl. audzinātāji).
   

Oktobris

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim

 • 25.,10. un 27.10.2021. - Izglītojoša nodarbība par reproduktīvo veselību 6. un 9. klašu skolēniem.
 • 14.10.2021. - RD LD nodarbības 1. klašu skolēniem "Drošība mājās un sabiedriskās vietās".
 • 04.10. - 10.10.2021. - Labo darbu nedēļa.
Septembris
 • 22.09.2021. - Skolas Padomes sanāksme plkst. 18.00 (skolas aktu zālē), S.Spalva
 • 01.09.2021. - Zinību diena (skatīt afišu)
Jūnijs

 

 • 11.06.2021.9. klašu izlaidums (R.Poga, klašu audzinātāji)
 • 02.06.2021.Skolas padomes sēde tiešsaistē plkst.18.00 (K. Liepnieks, S. Spalva)
Maijs

01.05 - 31.05. Iniciatīvas projekta ''Latvijas skolas soma'' digitāli online pasākumi

 • 21.05.2021. - Olimpiskā diena 1. - 8. klasēm - plkst. 10.00 rīta vingrošana, visas dienas garumā veic pārvietošanos fiksējot rezultātu. (sk. I. Brīdiņa)
 • 13.05.2021.Ģimenes dienai veltīts koncerts. (sk. R. Poga, A. Līpenīte, M. Priedīte - Abricka)
 • 08.05.2021. - Eiropas eksāmens. (sk. A. Dzene)
Aprīlis

12.04. - 23.04. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)

Līdz 20.04. pieteikuma un dzejoļa video ierakstu iesūtīšana Rīgas bērnu un jauniešu konkursam ,,Rīgas zvirbulis" (R.Poga, A.Līpenīte)

Līdz 22.04. video iesūtīšana konkursam ,,Uzdrīkstos, domāju, radu!" (A.Zalviņa, I.Nazarova)

 • 29.04.2021.Diagnosticējošais darbs Matemātikā  9.klasei.
 • 27.04.2021.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā  9.klasei.
 • 21.04.2021. - Matemātikas konkursa  "Tik vai cik" 4. klašu skolēniem, 4.kārta (sk. M.Neimane, A.Līpenīte).
 • 20.04.2021.Diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 9.klasei.
 • 16.04.2021. - plkst. 13.00 angļu valodas olimpiāde tiešsaistē (sk.L.Dievbērna, sk. A.Kuta).
 • 01.04.2021.1.APRĪLIS - ATSLODZES DIENA! Diena, kad skolēniem iespējams nokārtot mācību pārādus!
Marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam!

 • 25.03.2021. - Valodu diena (L.Dievbērna, K.Siveca).
 • 12.03.2021. - Skolas skolēnu tiešsaistes klases stundas:
 • plkst. 9.00  - 2. - 3.klasēm (A.Līpenīte)
 • plkst. 10.00  - 4. - 6.klasēm (I.Elmane)
 • plkst. 11.00  - 7. - 9.klasēm (V.Granta)
 • 11.03.2021. - 1. KLASĒM tiešsaistes pasākums "100 dienas skolā" plkst. 12.00 (A.Līpenīte, R.Poga).
 • 10.03.2021. - Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klasei My favourite season (L.Dievbērna, A.Kuta).
 • 09.03.2021. -Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei ( A.Līpenīte, L. Muižniece).
 • 05.03.2021. - plkst. 17.00 tiešsaistē "Sarunas ar 4.-6.kl. vecākiem" (atbalsta personāls).
 • 04.03.2021. - Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei - tiešsaistē L. Muižniece).
 • 03.03.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā rakstu daļa (A.Līpenīte, L.Muižniece).
 • 02.03.2021. - 9.klašu skolēnu ZPD aizstāvēšana (tiešsaistē).
Februāris
 • 26.02.2021. - Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 5.-8.kl. (matem. skolotāji, D. Karpušenko).
 • 25.02.2021. - Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 17.02.2021. - Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 11.02.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā mutvārdu daļa (A.Līpenīte).
 • 10.02.2021. - Ēnu dienai alternatīvā aktivitāte "Saruna ar profesionāli" (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 09.02.2021. Drošāka interneta diena 2021, dalība Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 05.02.2021. Matemātikas konkurss 4. klasēm "Tik vai cik" (A. Līpenīte, M.Neimane).
 • 05.02.2021. - Tiešsaistes koncertlekcija 2. a,b,c,d un 3. c klasēm “Mūsu Maestro.Raimonds Pauls” iniciatīvas projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros (G.Ļuļe, L.Šņore).
Janvāris

1. - 4. klasēm - brīvlaiks pagarināts līdz  22.01.2021.!

 • 29.01.2021.Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 9.-12.klases skolēniem.
 • 04.01.2021. Latviešu valodas olimpiāde tiešsaistē 8.,9.klases skolēniem.

Arhīvs