Erasmus+ Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projekts “Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai”

Rīgas Pļavnieku pamatskola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 2017.gada rudenī uzsākusi dalību Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” projektā „Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai”. Sadarbības partneri Oslo (Norvēģija), Roterdama (Nīderlande). Rīgas Pļavnieku pamatskola dalās pieredzē par vērtībizglītību un ārpusstundu aktivitāšu realizēšanu skolā.

Plašāku informāciju skatīt projekta oficiālajā mājas lapā https://www.pactesl.eu/ 


Laika posmā no 01.09.2017. mūsu skola piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītajā Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma „Erasmus+” KA201 Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā “Kopīgi risinājumi priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai” (2017-1-NO01-KA201-034200).

Projekta partnervalstis bija Rīga (Rīgas Pļavnieku pamatskola), Oslo, Norvēģija (Sagenes izpilddirekcija, Nordpolen skola Oslo) un Roterdama, Nīderlande (Erasmus Universitāte, Roterdamas Comunius koledža).

Projekts bija paredzēts no 2017.g. septembra līdz 2020.g. septembrim, taču līdz ar situāciju pasaulē, projekta īstenošana tika pagarināta līdz 2020.g. 31.decembrim.

Projekta mērķis bija Veicināt profesionālo sadarbību starp pedagogiem, mācību iestādēm, pašvaldību speciālistiem un pētniekiem, kas strādā ar jauniešiem no nelabvēlīgām pilsētu teritorijām, un izstrādāt daudzveidīgu motivēšanas programmu jauniešu aktīvai līdzdalībai nākotnes veidošanā.

Projekta laikā dalībvalstis viesojās viena pie otras un iepazinās ar citu valstu ikdienas darbu un pieredzi kā motivēt skolēnus. Katra no projektā iesaistītajām valstīm ir ar savu izglītības sistēmu, taču kopīgi izdevās gūt pieredzi kā to pašu dara citas valstis.

Projekta noslēguma konference tika plānota 2020.g. jūnijā Oslo. Diemžēl tā nevarēja notikt un noslēguma pasākumi katrā no dalībvalstīm tika organizēti tiešsaistes versijā. Mūsu, Latvijas, pieredze bija dzirdama RD IKSD organizētajā Erasmus+ un Nordplus projektu pasākumā “Satikšanās klikšķa attālumā”, kurš norisinājās tiešraides pasākumā, kuru varēja vērot internetā. Pasākumā par projektu stāstīja IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Starptautisko projektu koordinatore Ilze Spunde un Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolotāja Aija Brauna.

1 2
3 4
5 8
6 7