Rīgas Pļavnieku pamatskolas misija: „Droša, uz cieņu un sadarbību balstīta mācību vide, kurā ieinteresēti skolēni ir savas valsts patrioti un nodod nākamajām paaudzēm vienotas pasaules pieredzi un pamatvērtības, kas veicina skolēna personības izaugsmi”

Rīgas Pļavnieku pamatskolas vīzija: „Mūsdienīgā mācību procesā skolā organizēt radošu un aktīvu mācīšanos, kura norit cieņpilnā un emocionāli inteliģentā skolas kolektīvā, nodrošinot ikviena izaugsmi un vispusīgu attīstību”


Noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu


 • Skolas mājas lapas sadaļā Par mums / Skolas forma - jaunākā informācija par skolas formas pasūtīšanu.

 


 • uzdevumiLV


 • Microsoft Office 365 licences iegūšana privātai lietošanai (instrukcija)

 


Pateiciba

dzejolis_skolai         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.kl


 

                                                                                                    


Bērnu pieteikšana un uzņemšana 1. klasēs (plakāts)

pirmklasniekiem_.jpg

*http://m.likumi.lv/doc.php?id=272231

Video materiāls https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s , kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.


 

Janvāris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

9. klašu skolēnu ZPD konsultācijas ar darba vadītāju.

 • 26.01.2022. - Skolas padomes sanāksme plkst.18.30 (tiešsaistē).
 • 21.01.2022. - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Decembris

Ziemas brīvlaiks no 22.12.2021. - 04.01.2022.

 • 21.12.2021. - Liecību izsniegšana. Ziemassvētku koncerts (tiešsaistē).
 • 14.12.2021. - tiešsaistes nodarbība 6. klasēm "Kā efektīvi izmantot enerģiju?" , (sk.D.Podjavo)
Novembris

NOVEMBRIS - PATRIOTISMA MĒNESIS     karogs                                           

No 08.11.21. līdz 17.11.21. klases audzinātājs vada klases stundu par Latviju.

Tiek īstenotas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" kultūras norises digitālā veidā.Latvijas_skolas_soma

 • 25.11.2021. - RD LD nodarbības1.kl.skolēniem "Drošība mājas un citās sabiedriskās vietās" (sk. A.Līpenīte)
 • 11.11.2021. - Lāčplēša diena. Foto kolāžas izveide. (skolēni, kl. audzinātāji).
   

Oktobris

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim

 • 25.,10. un 27.10.2021. - Izglītojoša nodarbība par reproduktīvo veselību 6. un 9. klašu skolēniem.
 • 14.10.2021. - RD LD nodarbības 1. klašu skolēniem "Drošība mājās un sabiedriskās vietās".
 • 04.10. - 10.10.2021. - Labo darbu nedēļa.
Septembris
 • 22.09.2021. - Skolas Padomes sanāksme plkst. 18.00 (skolas aktu zālē), S.Spalva
 • 01.09.2021. - Zinību diena (skatīt afišu)
Jūnijs

 

 • 11.06.2021.9. klašu izlaidums (R.Poga, klašu audzinātāji)
 • 02.06.2021.Skolas padomes sēde tiešsaistē plkst.18.00 (K. Liepnieks, S. Spalva)
Maijs

01.05 - 31.05. Iniciatīvas projekta ''Latvijas skolas soma'' digitāli online pasākumi

 • 21.05.2021. - Olimpiskā diena 1. - 8. klasēm - plkst. 10.00 rīta vingrošana, visas dienas garumā veic pārvietošanos fiksējot rezultātu. (sk. I. Brīdiņa)
 • 13.05.2021.Ģimenes dienai veltīts koncerts. (sk. R. Poga, A. Līpenīte, M. Priedīte - Abricka)
 • 08.05.2021. - Eiropas eksāmens. (sk. A. Dzene)
Aprīlis

12.04. - 23.04. akcija “Draudzīgais aicinājums” – grāmatu ziedošana skolas bibliotēkai (E.Ratniece)

Līdz 20.04. pieteikuma un dzejoļa video ierakstu iesūtīšana Rīgas bērnu un jauniešu konkursam ,,Rīgas zvirbulis" (R.Poga, A.Līpenīte)

Līdz 22.04. video iesūtīšana konkursam ,,Uzdrīkstos, domāju, radu!" (A.Zalviņa, I.Nazarova)

 • 29.04.2021.Diagnosticējošais darbs Matemātikā  9.klasei.
 • 27.04.2021.Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā  9.klasei.
 • 21.04.2021. - Matemātikas konkursa  "Tik vai cik" 4. klašu skolēniem, 4.kārta (sk. M.Neimane, A.Līpenīte).
 • 20.04.2021.Diagnosticējošais darbs Dabaszinībās 9.klasei.
 • 16.04.2021. - plkst. 13.00 angļu valodas olimpiāde tiešsaistē (sk.L.Dievbērna, sk. A.Kuta).
 • 01.04.2021.1.APRĪLIS - ATSLODZES DIENA! Diena, kad skolēniem iespējams nokārtot mācību pārādus!
Marts

PAVASARA BRĪVLAIKS no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam!

 • 25.03.2021. - Valodu diena (L.Dievbērna, K.Siveca).
 • 12.03.2021. - Skolas skolēnu tiešsaistes klases stundas:
 • plkst. 9.00  - 2. - 3.klasēm (A.Līpenīte)
 • plkst. 10.00  - 4. - 6.klasēm (I.Elmane)
 • plkst. 11.00  - 7. - 9.klasēm (V.Granta)
 • 11.03.2021. - 1. KLASĒM tiešsaistes pasākums "100 dienas skolā" plkst. 12.00 (A.Līpenīte, R.Poga).
 • 10.03.2021. - Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klasei My favourite season (L.Dievbērna, A.Kuta).
 • 09.03.2021. -Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei ( A.Līpenīte, L. Muižniece).
 • 05.03.2021. - plkst. 17.00 tiešsaistē "Sarunas ar 4.-6.kl. vecākiem" (atbalsta personāls).
 • 04.03.2021. - Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei - tiešsaistē L. Muižniece).
 • 03.03.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā rakstu daļa (A.Līpenīte, L.Muižniece).
 • 02.03.2021. - 9.klašu skolēnu ZPD aizstāvēšana (tiešsaistē).
Februāris
 • 26.02.2021. - Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 5.-8.kl. (matem. skolotāji, D. Karpušenko).
 • 25.02.2021. - Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 17.02.2021. - Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei. (L. Muižniece).
 • 11.02.2021.Diagnosticējošais darbs 3. klasei latviešu valodā mutvārdu daļa (A.Līpenīte).
 • 10.02.2021. - Ēnu dienai alternatīvā aktivitāte "Saruna ar profesionāli" (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 09.02.2021. Drošāka interneta diena 2021, dalība Vislatvijas tiešsaistes viktorīnā (kl.audz., D.Karpušenko).
 • 05.02.2021. Matemātikas konkurss 4. klasēm "Tik vai cik" (A. Līpenīte, M.Neimane).
 • 05.02.2021. - Tiešsaistes koncertlekcija 2. a,b,c,d un 3. c klasēm “Mūsu Maestro.Raimonds Pauls” iniciatīvas projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros (G.Ļuļe, L.Šņore).
Janvāris

1. - 4. klasēm - brīvlaiks pagarināts līdz  22.01.2021.!

 • 29.01.2021.Plkst.10:00 tiešsaistē Rīgas pilsētas matemātikas 71. olimpiādes 2. posms 9.-12.klases skolēniem.
 • 04.01.2021. Latviešu valodas olimpiāde tiešsaistē 8.,9.klases skolēniem.

Arhīvs