2019./2020 m.g. stundu saraksts 1. - 4. klase (06.01.2020.)

2019./2020 m.g. stundu saraksts 5. - 9. klase (06.01.2020.)

2019./2020.m.g. mācību literatūra (visu norādīto mācību literatūru nodrošina skola )


Rīgas Pļavnieku pamatskolas pedagoģiskais personāls


Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā


Pie kā vērsties dažādu jautājumu risināšanā?

Pagarinātās dienas grupas grafiks

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2019./ 2020. mācību gadam

Konsultācijas 

Interešu izglītības nodarbību grafiks


                
 

Zvanu saraksts

Nr.p.k.

1.–4.klasēs

Nr.p.k.

5. – 9.klasēs

0.

8.00 – 8.40

0.

8.00 – 8.40

1.

 

8.45 – 9.25

1.

8.45 – 9.25

2.

9.35 – 10.15

2.

9.35 – 10.15

3.

10.25 – 11.05

3.

10.25 – 11.05

 

pusdienas

4.

11.15 – 11.55

4.

11.35 – 12.15

 

pusdienas

5.

12.25 – 13.05

5.

12.25 – 13.05

6.

13.15 – 13.55

6.

13.15 – 13.55

7.

14.05 – 14.45

7.

14.05 – 14.45

8.

14.50 – 15.30

8.

14.50 – 15.30