2021./2022. mācību gads

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.–9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē iegūti šādi apbalvojumi:

 • Ella Ķeniņa (9.b klase) - 3. vieta, darba vadītāja sk. Nereta A.
 • Elizabete Zalāne (9.b klase) - atzinības raksts, darba vadītāja sk. Kuprovska S.
 • Elizabete Treikale (9.c klase) - atzinības raksts, darba vadītāja sk. Līpenīte A.
 • Kristens Suharevsks (9.c klase) - atzinības raksts, darba vadītājs sk. Poļakovs J.

EM1               EM

 

att1 att2 att3

2020./2021. mācību gads

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē 2021.gadā

Dabaszinātņu, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura jomu sekcijā:

Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieks Raivo Nerets (9.a klaseir apbalvots par iegūto 2.vietu (darba vadītāja sk. A. Nereta).


Runas_konkurss2


MelisaCelminaKuprovska

 

 

 


Rīgas pilsētas fizikas 71. olimpiādes 2. posmā:

 • Atzinība – Dāvis Freimanis (9.a klase)

Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā:

 • 2. vieta – Aleksis Ulmanis (9.a klase)
 • 3. vieta – Dorians Jakovļevs (9.b klase)

Sk. Aigai Neretai – izteikta pateicība par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!


Runa2


viz


2019./2020.m.g. APSVEICAM un LEPOJAMIES!

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās

pētniecības darbu konferences dalībnieku apbalvojumi 2020.gadā:

Dabaszinātņu mācību satura jomā: :

 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci Lindu Reitupi par iegūto 2.vietu.
 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieci Emīliju Tralmaku par iegūto 3. vietu.

Tehnoloģiju mācību satura jomā: :

 • Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolnieku Raivo Liepiņu par iegūto 3.vietu.

 

konk


 • Amanda Tūce (9.a klase) - Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiādes 2. posmā iegūta - ATZINĪBA.


uzdevumiLV