2023./2024. m.g. stundu saraksts 1. - 2. klase (04.01.2024.)

2023./2024. m.g. stundu saraksts 3. - 5. klase (06.02.2024.)

2023./2024. m.g. stundu saraksts 6. - 9. klase (06.02.2024.)

 

2024./2025. m. g. mācību literatūra (visu norādīto mācību literatūru nodrošina skola )

 


Rīgas Pļavnieku pamatskolas pedagoģiskais personāls


Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā 

2023./2024. m.g. Valsts pārbaudījumu grafiks


            
STUNDU LAIKI 

 

Nr.p.k.

1. – 2. klasēs

Nr.p.k.

3. – 5. klasēs

Nr.p.k.

6. - 9. klasēs

0.

8.00 – 8.40

0.

8.00 – 8.40

0.

8.00 – 8.40

1.

8.45 – 9.25

1.

8.45 – 9.25

1.

8.45 – 9.25

2.

9.35 – 10.15

2.

9.35 – 10.15

2.

9.35 – 10.15

3.

10.25 – 11.05

3.

10.25 – 11.05

3.

10.25 – 11.05

 

pusdienas

4.

11.15 – 11.55

4.

11.15 – 11.55

4.

11.35 – 12.15

 

pusdienas

5.

12.05 – 12.45

5.

12.25 – 13.05

5.

12.25 – 13.05

 

pusdienas

6.

13.15 – 13.55

6.

13.15 – 13.55

6.

13.15 – 13.55

7.

14.05 – 14.45

7.

14.05 – 14.45

7.

14.05 – 14.45

8.

14.50 – 15.30

8.

14.50 – 15.30

8.

14.50 – 15.30

9.

15.35 – 16.15

9.

15.35 – 16.15

9.

15.35 – 16.15

 


INFORMĀCIJA