Programma “KiVa”

2023./2024. mācību gadā Rīgas Pļavnieku pamatskola uzsāka dalību kā pilotskola antibulinga programmā ,,KiVa”. 

Programma "KiVa"  ir Turku Universitātē (Somija) izstrādāta pētījumos un pierādījumos balstīta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū, kas balstās vairāku desmitgažu garos pētījumos par bulingu un tā mehānismiem.

10.oktobrī skolā notika ,,KiVa”programmas darbības uzsākšanas pasākums sākumskolai.

Pasākumā piedalījās visi 1.-6. Klašu skolēni, klašu audzinātāji un skolas administrācija. Pasākumā skolēni ar savu dalību un krāsaino roku nospiedumiem, deva piekrišanu dzīvot drošā un draudzīgā vidē.

 

KIVA_kopeja