Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./19.m.g

Prezentācija

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

  • 11.05., 20.05.2021.Plkst.14:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce tiešsaistē. (D.Karpušenko)
  • 08.04., 27.04.2021.Plkst.14:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce tiešsaistē. (D.Karpušenko)
  • 04.03., 25.03.2021.Plkst.14:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce tiešsaistē. (D.Karpušenko)
  • 11.02., 25.02.2021.Plkst.14:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce tiešsaistē. (D.Karpušenko)
  • 14.01., 28.01.2021. - Plkst.14:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce tiešsaistē(D.Karpušenko)

SP

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Pasparvalde

 

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Diāna Karpušenko

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Amanda Tūce (9.a klase)

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidents – Emīls Everts Magone (7.c klase)

e-pasts – rppsp@inbox.lv

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes Komiteju sastāvs