Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Prezentācija

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

  • 03.11.2021.Plkst. 08:00 - 08:40 (tiešsaistē) Skolēnu pašpārvaldes sapulce (D.Karpušenko)
  • 11.10.2021.Plkst. 08:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce (D.Karpušenko)
  • 21.09.2021.Plkst. 08:00 Skolēnu pašpārvaldes sapulce (D.Karpušenko)
  • 07.09.2021. - Plkst. 16:10 Skolēnu pašpārvaldes sapulce  (D.Karpušenko)

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Pasparvalde

 

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Diāna Karpušenko

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - 

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidents – 

e-pasts – rppsp@inbox.lv