Skolēnu PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS (13.09.2017)

Prezentācija

Informācija par skolēnu pašpārvaldi 2023./2024. m. g.

Skolēnu pašpārvaldes sapulces:

  • 20.05.2024. - plkst. 15:30 - Skolēnu pašpārvaldes sapulce (I.Ritere - Liepniece)
  • 10.05.2024. - plkst. 08:10 - Skolēnu pašpārvaldes sapulce (I.Ritere - Liepniece)

 

RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore – Ineta Ritere - Liepniece

Skolēnu pašpārvaldes prezidente - Jekaterina Kaškare

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidents – 

e-pasts – rppsp@inbox.lv