Informācija!

Rīgas domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas stāsies spēkā 01.09.2022.

Šis lēmums paredz:

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr. 4116 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2321 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība”.

Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs


2021./2022.m.g.

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā


Informācija!

Ar 01.04.2022. ir spēkā sekojošas izmaiņas:

  • 2.1. brokastis 0,78 ar PVN jeb 0,64 bez PVN
  • 2.2. pusdienas 1,72 ar PVN jeb 1,42 bez PVN
  • 2.3. launags 0,77 ar PVN jeb 0,64 bez PVN
  • 2.4. vakariņas 0,78 ar PVN jeb 0,64 bez PVN

Brokastis, pusdienas, launags kopā 3,27 ar PVN jeb 2,70 bez PVN.


PUSDIENAS 23.05. - 27.05.2022.

PUSDIENAS 16.05. - 20.05.2022.

PUSDIENAS 09.05. - 13.05.2022.

PUSDIENAS 02.05. - 06.05.2022.

PUSDIENAS 25.04. - 29.04.2022.

PUSDIENAS 19.04. - 22.04.2022.

PUSDIENAS 11.04. - 14.04.2022.


LAUNAGS 23.05. - 27.05.2022.

LAUNAGS 16.05. - 20.05.2022.

LAUNAGS 09.05. - 13.05.2022.

LAUNAGS 02.05. - 06.05.2022.

LAUNAGS 25.04. - 29.04.2022.

LAUNAGS 19.04. - 22.04.2022.

LAUNAGS 11.04. - 14.04.2022.