Informācija!

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Ēdināšana no 01.10.2022.

DISTANCES LĪGUMS par izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma apmaksu

edinasana dinasana2

 

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)


Rīgas domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas stāsies spēkā 01.09.2022.

Šis lēmums paredz:

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr. 4116 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2321 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība”.

Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs


2022./2023.m.g.

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā

Ņemot vērā šā brīža ekonomisko situāciju, produktu un komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu, diemžēl, skolas ēdinātājs - SIA MARNIKO, ir pieņēmis lēmumu paaugstināt cenu par launagu.

Lai skolēniem tiktu nodrošināts pilnvērtīgs un sabalansēts ēdiens, no 01.11.2022. launaga un brokastu cena būs 1.00 EUR/dienā (līdzšinējo 0.77 EUR/dienā).


Ēdienkarte

PUSDIENAS 19.12.2022. - 23.12.2022.

PUSDIENAS 12.12.2022. - 16.12.2022.

PUSDIENAS 05.12.2022. - 09.12.2022.

PUSDIENAS 28.11.2022. - 02.12.2022.

 

LAUNAGS 19.12.2022. - 23.12.2022.

LAUNAGS 12.12.2022. - 16.12.2022.

LAUNAGS 05.12.2022. - 09.12.2022.

LAUNAGS 28.11.2022. - 02.12.2022.