Informācija!

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)


Rīgas domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas stāsies spēkā 01.09.2022.

Šis lēmums paredz:

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr. 4116 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2321 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība”.

Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs


2021./2022.m.g.

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā


Informācija!

Ar 01.04.2022. ir spēkā sekojošas izmaiņas:

  • 2.1. brokastis 0,78 ar PVN jeb 0,64 bez PVN
  • 2.2. pusdienas 1,72 ar PVN jeb 1,42 bez PVN
  • 2.3. launags 0,77 ar PVN jeb 0,64 bez PVN
  • 2.4. vakariņas 0,78 ar PVN jeb 0,64 bez PVN

Brokastis, pusdienas, launags kopā 3,27 ar PVN jeb 2,70 bez PVN.


Ēdienkarte

PUSDIENAS


LAUNAGS