Piekļūstamības paziņojums

saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Pļavnieku pamatskola- https://www.rpps.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Pļavnieku pamatskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva: attēliem nav ALT teksta vai arī ALT teksts neatbilst attēlam;
  • Virsraksti: izlaisti virsrakstu līmeņi;
  • Krāsu kontrasti: ļoti zems kontrasts starp teksta un fona krāsām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.05.2023. Izvērtēšanu veica Raivis Muižnieks.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūgums rakstīt
uz e-pasta adresi plavniekups@riga.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: plavniekups@riga.lv

Zvaniet:  +37167246868

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Elīna Dreimane direktore

E-pasts: plavniekups@riga.lv

Tālrunis:  +37167246868

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Elīna Dreimane direktore.