Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrība "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU"

 


 

PAR ATKLĀTU SADARBĪBU 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrība "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU" ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Rīgas Pļavnieku pamatskolā.

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrībai "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU", ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Galvenie Rīgas Pļavnieku pamatskolas biedrības "PAR ATKLĀTU SADARBĪBU"mērķi ir:

 • uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
 • skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbības veicināšana;
 • palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību;

 

Biedrības prioritātes ir atbalsts:

 • labdarībai;
 • pilsoniskās sabiedrības attīstībai;
 • radošu projektu realizēšanai;

 

Biedrības darbības jomas:

 • izglītība un zinātne;
 • māksla;
 • kultūra;
 • sports;
 • darbs ar jaunatni;
 • starptautiskās attiecības.