Rīgas Pļavnieku pamatskolā jau otro mācību gadu tiek īstenots

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 

2017./2018. mācību gadā
notika 13 projekta aktivitātes,
kuru norisi nodrošināja 17 pedagogi
un piedalījās 270 skolēnu.

2018./2019.mācību gadā
notiek 12 projekta nodarbības, kuras plāno un realizē 14 pedagogi
un piedalās 222 skolēnu.

 

Projekta mērķis ir attīstīt individuālu mācību pieeju, uzlabojot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus.

Skolēni projekta nodarbību laikā:

  • cenšas risināt netradicionālas situācijas, lai attīstītu savus talantus, un saņem atbalstu savu prasmju pilnveidei;
  • praktizē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanas lietderību, lai paplašinātu savu zināšanu un prasmju redzesloku;
  • veic daudzveidīgus eksperimentus, lai teorijas zināšanu bāzi papildinātu ar praktisku pieredzi;
  • izkopj fiziskās prasmes un attīsta sava ķermeņa spēkus, pilnveidojot vispārējo fizisko sagatavotību.

esf2

 

esf3

 

esf4