SPORTA KOMPLEKSA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 2019

“Ātruma trases” nolikums

Foto

Saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 6.novembra lēmumu Nr.5456 (Rīgas domes 17.08.2017. lēmuma Nr.48 redakcijā) ”Par Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

Rīgas Pļavnieku pamatskolas sporta kompleksa sniegto pakalpojumu cenrādis

Iznomājot telpas, laukumus vai inventāru nepieciešams iesniegt administratoram – personu apliecinošu dokumentu (e-karti, skolēnu apliecību, tiesības, pasi, utt.)

  • Sīkāka informācija par inventāra izcenojumiem iespējams iepazīties pie sporta kompleksa administratora
  • Atslēgas no multifunkcionālā laukuma un inventāra noma pieejama pie administratora
  • Sīkāka informācija par nomas nosacījumiem plavniekups@riga.lv, mob.tel. 23271037